send link to app

Grand Okan


4.8 ( 1328 ratings )
Viaggi Cibi e bevande
Sviluppatore MobiRoller
Libero

Grand Okan, Okan Tower, Green Beach, Villa Okan ve Mahperi Beach hakkındaki tüm içeriklere, sosyal medya yayınlarına ve rezervasyon seçeneklerine ulaşabileceğiniz resmi iPhone uygulaması.

----------------------------------------

The official iPhone application of Grand Okan, Okan Tower, Green Beach, Villa Okan and Mahperi Beach. You can get all informations, reach social media publications and reservation options about these facilities thanks to this application.